Varstvo blagovne znamke

Če ste že korak naprej in ste že ustanovili lastno podjetje, ki razvija in trži svoje produkte, vam podajamo nasvet: vaša blagovna znamka naj bo dobro zavarovana!

Morda se še ne zavedate, vendar vaši izdelki oziroma vaše blagovne znamke predstavljajo in so bistvo vašega podjetja. So vaše ključno orodje s katerim potrjujete svoj obstoj, obstoj vašega podjetja in svojega dobrega poslovanja. Z njimi konkurirate in opozarjate nase in na vrednote vašega podjetja, o vaši poslovni viziji in filozofiji na trgu.

Zavedati se morate, da se lahko slej ko prej najde nekdo, ki bo opazil vašo idejo, vaš produkt in se okoristil z njim, morda ga še malo nadgradil, vendar dobro zaslužil v vsakem primeru. Zato ne odlašajte in svoje dragocene blagovne znamke in modele izdelkov le registrirajte ter jim tako zagotovite zaščito pred zlorabo.

Z registracijo svojih izdelkov si boste zagotovili izključno pravico do uporabe določenega znaka za označevanje svojih proizvodov in storitev, ter s tem onemogočili tretjim osebam, da bi za enake ali podobne proizvode uporabljali enak ali skoraj podoben znak in vam s tem povzročali škodo pri trženju.

Ker trženje poteka tako doma kot lahko tudi v tujini, je najprej potrebno zaprositi za registracijo oziroma pridobiti nacionalno varstvo v Sloveniji, šele zatem lahko pridobite tudi varstvo v tujini.

Vlogo za registracijo v Sloveniji vložite na Uradu RS za intelektualno lastnino, osebno v pisarni urada ali po pošti. Lahko pa to storite tudi prek spleta.

Registracijo oziroma pridobitev varstva znamke v tujini pa lahko pridobite na več načinov.

Nacionalno prijavo vložite neposredno pri nacionalnem organu države, v kateri želite uveljaviti varovanje. Pri tem celotni postopek poteka prek zastopnikov, ki so vpisani v register zadevane države.

Na podlagi nacionalne prijave nato lahko uveljavite tudi mednarodno registracijo blagovne znamke v okviru Madridskega sporazuma in Protokola k Madridskemu sporazumu, katerega članice so vse pomembnejše evropske države. Prijavno vlogo oddate na Uradu RS za intelektualno lastnino, kateri jo potem posreduje naprej Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino v Ženevi.

Za registracijo znamke Skupnosti, za katero je značilno načelo enotnosti in velja na celotnem področju EU. To pomeni, da je za veljavnost znamke na področju EU potrebna samo ena prijavna vloga. Vsa natančna navodila glede prijave in prav tako tudi vse potrebne informacije pa lahko najdete na spletni strani Urada za harmonizacijo notranjega trga za znamke in modele Evropske unije (OHIM). Vlogo lahko vložite sami ali prek zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov OHIM.