Blagovna znamka v prednostih zaščite intelektualne lastnine

Blagovna znamka v prednostih zaščite intelektualne lastnine

Blagovna znamka predstavlja identiteto in prepoznavnost podjetja, pri čemer pomaga razlikovati med izdelki in storitvami, ki jih proizvaja oziroma nudi posamezno podjetje. Blagovna znamka je lahko kar koli, kot na primer logotip, sporočilo, beseda, grafična oblika, zvok, barva, okus ali vonj, ali pa kombinacija katere od naštetih lastnosti.

Veliko podjetij se odloča za zaščito intelektualne lastnine oziroma za registracijo blagovne znamke. Pri tem postopku in vložitvi zahtevka za registracijo jim pomagajo specializirane družbe, ki so izkušene na tem področju. Zaščita intelektualne lastnine pa organizacijam prinaša številne prednosti. V primeru kršitev organizacija lahko uporabi pravna sredstva.

Pridobitev izključnih pravic za uporabo

Registracija blagovne znamke daje imetniku oziroma podjetju pravico do izključne uporabe znamke za blago in storitve, ki jih zajema. Velikokrat pa najpomembnejši razlog za registracijo predstavljajo pridobljena močna pravna sredstva, ki jih družba lahko uporabi proti nepooblaščeni osebi. Tako lahko imetnik pravice vloži tožbo zaradi kršitve in uveljavi pravna sredstva, kot je razrešitev, vročitev kršitve izdelkov in odškodnina.

Blagovna znamka kot neopredmetena lastnina podjetja

Zelo pomemben razlog za registracijo je ustvarjanje blagovne znamke kot prepoznavne neopredmetene lastnine, ki dobi svojo veljavo tudi v pravnem smislu. Z zaščito intelektualne lastnine se povečuje tudi vrednost izdelkov ali storitev družbe, kar je vezano tudi na ugled in dobro ime podjetja.

Blagovna znamka se s splošnim pravom nanaša na dobro ime, pri čemer dobrega imena na splošno ni mogoče ločiti od poslovanja v celoti. Tako ta neopredmetena lastnina podjetja ne obstaja ločeno in neodvisno od organizacije, vendar je vezana na posel.

Licenciranje in prenos blagovne znamke

Registrirana blagovna znamka se lahko tudi licencira, pri čemer se vpiše v poseben register, kar daje imetniku licence pravico, da v primeru nepooblaščene uporabe in kršitve sproži sodni postopek. Prav tako se registrirana intelektualna lastnina lahko prenese na drugo podjetje.

Pomembna prednost registracije pa je tudi v tem, da so druge organizacije vnaprej seznanjene s pravicami, ki izhajajo iz tega naslova, zato ne morejo za svoje podjetje oziroma za svoje izdelke in storitve uporabiti podobnih ali enakih simbolov, sporočil, logotipa ali drugih elementov. Če druga podjetja pregledajo uradni register, kjer je zavedena registrirana blagovna znamka za vsako organizacijo, lahko vidijo, katera intelektualna lastnina je zaščitena in je zato ne morejo uporabiti.