Blagovna znamka in njena registracija

Blagovna znamka in njena registracija

Blagovna znamka je nekakšen simbol, ki da podjetju identiteto in ga predstavi strankam. Blagovna znamka so znaki, kombinacije znakov, črk in podobno. Vsekakor gre za nekaj, kar pomembno vpliva na prepoznavnost podjetja. Prav zato je sploh za uspešna podjetja pomembno, da blagovno znamko zaščitijo, saj tako preprečijo zlorabe s strani konkurence. Do kakšnih kršitev lahko pride na tem področju? Recimo, da neko podjetje zelo uspešno posluje. Ukvarja pa se s prodajo visokokakovostne obutve. Uspeh tega podjetja lahko izkoristi neko drugo podjetje, ki šele začenja s svojo dejavnostjo. Blagovna znamka tega drugega podjetja je namenoma zelo podobna prvemu podjetju z namenom, da bi ne preveč podučene stranke kupovale obutev pri drugem podjetju pri tem pa mislile, da gre za prvo podjetje in s tem povezano kakovost. Na tak način lahko uspešno podjetje izgubi nek delež svojih strank, ker so bile le-te zavedene. Če je bila za prvo podjetje predhodno blagovna znamka zaščitena, potem ima to vse možnosti za uspešno tožbo zoper drugo podjetje. V nasprotnem primeru pa je nemočno.

Kako poteka zaščita blagovne znamke?

Blagovna znamka se zaščiti po naslednjem postopku. Podjetje mora Uradu za varstvo intelektualne lastnine poslati vlogo za zaščito izbrane blagovne znamke. Urad vlogo pregleda in preveri, če je ta pravilno izpolnjena, če vsebuje vse potrebne komponente ter če gre za blagovno znamko, ki se jo da zaščititi. Če blagovna znamka izpolnjuje vse zahtevane pogoje, potem pritojni organ podatke o njej objavi na svoji spletni strani, kjer je vidna vsej zainteresirani javnosti. Teči začne 90 dnevni rok. Znotraj tega roka se lahko na predlog registracije pritoži katero izmed podjetij, če smatra, da je predlagana blagovna znamka enaka ali preveč podobna že registrirani. Če je ugotovoljeno, da je to res, potem se postopek registracije prekine. Če pa po preteku tega roka ni nobenega ugovora, se znamko lahko registrira. Blagovna znamka je v tem primeru registrirana za obdobje nadaljnjih 10 let. Po preteku tega obdobja pa ima podjetje seveda pravico, da registracijo podaljša še za naslednjih 10 let in tako dalje. Opisan je postopek registracije blagovne znamke za Slovenijo. Če želi podjetje registrirati znamko tudi v tujini, potem gre še za dodatne postopke, o katerih se mora pozanimati pri posamezni državi, za katero želi izvesti registracijo.