Kaj je verižna kompenzacija

Poslovanje je sestavljeno iz dveh glavnih pojmov: prodaja blaga/storitve kupcu in plačilo prodajalcu. V redkih primerih kupec plača polovico pred in polovico po prodaji, največkrat podjetje (prodajalec) najprej proda svoj izdelek ali storitev, nato izstavi račun in šele kasneje zaračuna za celotni znesek. Kupec mora nato v dogovorjenem roku plačati. Kupec je lahko fizična oseba ali podjetje. Če fizična oseba računa ne plača v dogovorjenem roku, pride do zapadlih terjatev in podjetje se mora v tem primeru odločiti za enega izmed načinov izterjave. Podobno se lahko odloči tudi v primeru, če računa ne plača podjetje, vendar to ni edini način.

Veriga neplačanih računov

Lahko se zgodi, da ima kupec, ki je podjetje in ni poravnalo plačila do dogovorjenega roka, tudi samo svoje dolžnike, ki imajo spet svoje dolžnike. Najlažje si bomo predstavljali takole: Podjetje A ima dolžnika, ki je podjetje B. Spet podjetje B ima dolžnika, ki je podjetje C, spet C ima dolžnika, ki je podjetje D in tako dalje.

Vsako podjetje od B pa do predzadnjega v verigi ima dobre razloge, da ne more plačati računov. Razlog je naslednji dolžnik v celotni verigi. Tudi če zadnje podjetje v dolgi verigi plača zapadlo terjatev naslednjemu podjetju, lahko traja kar nekaj časa, preden se denar prenese do prvega podjetja v verigi. Pozno plačilo ni podjetju še nikoli koristilo v poslovanju.

Zakaj ne bi torej vsako podjetje naslednjemu podjetju kar odpisalo dolgove in bi tako naenkrat rešili težavo predolge verige? To bi delovalo, pravzaprav že deluje. Temu postopku se uradno reče verižna kompenzacija.

A žal proces ni tako enostaven, da bi se podjetja lahko med sabo kar tako dogovorila o odkupu dolga. Nekatera podjetja so dolžna več kot druga, spet so nekatera podjetja bolj zanesljiva kot druga. V postopek verižne kompenzacije se zato vključi še tretje podjetje, ki vodi celoten proces verižne kompenzacije in ni v verigi dolžnikov. Podjetje, ki upravlja postopek kompenzacije je pomembno iz več razlogov.

  • Prvi je pregled celoten pregled vseh terjatev in dolgov med podjetji in sestava kompenzacijske verige.
  • Drugi je izogibanje potencialnim sporom, ki lahko pridejo med podjetji.
  • Tretji so pravni razlogi. Postopek mora ustrezati pravilom in zakonodaji.
  • Četrti je zanesljivost. Podjetje v verigi bi se lahko na primer premislilo in odstopilo od verižne kompenzacije, brez kaznovanje. To s svojimi pristopi preprečuje tretje podjetje.