Registracija blagovne znamke za zaščito vašega podjetja

Registracija blagovne znamke za zaščito vašega podjetja

Registracija blagovne znamke je postopek, pri katerem poskrbimo za to, da je znamka našega podjetja varna pred zlorabo. Nekatera podjetja se odločijo za registracijo, druga spet ne. Odločitev je seveda na vaši strani. Vseeno pa je to zelo priporočljiv ukrep, s katerim se lahko izognete številnim neprijetnim situacijam v prihodnje in poskrbite za varnost vaše blagovne znamke.

Kako poteka sam postopek?

Registracija blagovne znamke poteka prek Urada za intelektualno lastnino. Vi kot podjetnik ste tisti, ki vložite vlogo za registracijo in s tem sprožite celoten postopek. Ko uradnik prejme vašo vlogo, jo najprej pregleda. Pri tem preveri, če ta vsebuje vse potrebne podatke. Potem pa tudi, če je predlagano blagovno znamko sploh možno registrirati. Če vloga ni popolna, vas bo Urad pozval, da jo dopolnite. Če znamke ni možno registrirati, pa se na tej stopnji postopek ustavi.

V primeru, da je znamko možno registrirati, bo urad podatke o vašem podjetju in blagovni znamki objavil na svoji uradni spletni strani. Tam bo na vpogled širši javnosti za obdobje 3 mesecev. V tem času ima zainteresirana javnost čas, da se na registracijo pritoži, če smatra, da gre za znamko, ki je enaka ali preveč podobna že obstoječi, registrirani

Zaključek postopka

Če v roku 90 dni ne pride do nobene pritožbe, potem Urad uradni registrira blagovno znamko. S tem je postopek zaključen. Za registracijo je treba sicer plačati prsitorjbino v višini ca. 100 €. Prijava velja za obdobje 10 let, potem pa je treba zaščito podaljšati.

Postopek je lahko za podjetnika, ki ne pozna vseh pravnih norm na tem področju, precej zahteven. Prav zato se je smiselno povezati z osebo, ki bo vaš zastopnik in bo registracijo blagovne znamke urejala namesto vas. Če boste imeli kakšno vprašanje ali dilemo, jo boste z njeno pomočjo lahko v trenutku rešili.

Treba je poudariti, da je to postopek za registracijo znotraj Slovenije. Če nameravate blagovno znamko registrirati v tujini, so postopki drugačni in se morate o tem pozanimati. Vsaka država ima namreč druga pravila.