Zaščita znamke je zaščita lastnine

Zaščita znamke je zaščita lastnine

Začeli ste s svojo dejavnostjo. Skozi čas se je vaša dejavnost razvila in postala vaš zaščitni znak. Zank vaše vizije in vašega poslovanja. Ker ste vi avtor ideje, vas je upravičeno strah, da kdo ne uporabi enake znamke kot jo uporabljate vi in vam s tem posledično odvzamejo del težko prigarane pogače.

Da bi do takšnih primero težko ali pa celo ne prišlo je pametno in celo potrebno, da opravite zaščito znamke.

Zaščita znamke je zaščita, ki bo omogočila, da se vaša storitev, proizvod ali pa tudi vaš rek, uporablja zgolj za vašo dejavnost. Posledično boste preprečili konkurenci uporabo enke metode poslovanja oziroma oglaševanja razen, če jim boste to izključno dovolili. Zaščita znamke pa se kaže tudi v izgledu. Verjetno ste že kdaj opazili poleg napisa ali kakega logotipa črko r v krogu. To je simbol, ki ga podjetje dobi v primeru zaščite znamke.

Zaščita znamke se lahko opravi na nivoju države ali pa tudi na globalnem nivoju. V kolikor se podjetje odloči, da bo zaščita znamke veljala zgolj na domačih tleh, potem to lahko stori za nekaj sto evrov pri UIL, Urad republike Slovenije za intelektualno lastnino ali pa pri kakšnem drugem ponudniku. Zašita se lahko opravi za več razredov.  Več razredov vključimo, bolj je znamka zaščitena.

V primeru zaščite znamke na področju Evropske unije se opravi registracija znamke po CTM, Community trademark. Ta omogoča vpogled v že obstoječe znamke in na ta način preprečuje morebitne težave zaradi uporabe že obstoječe ali podobne znamke.

Za zaščito znamke na globalni ravni pa je predhodno potrebno preveriti kakšne so predpisane pristojbine za določeno tržišče. Za lažjo raziskavo obstaja Svetovna organizacija za intelektualno lastnino, WIPO, ki nudi bolj natančno preračunavanje.

V kolikor razmišljate o zaščiti znamke naj še povemo, da je to zelo pozitivna odločitev, ki vam lahko zgolj koristi. Na ta način si boste ustvarili ime in omogočil večjo prepoznavnost in posledično boljšo prepoznavnost.