Enostavno ali dvostavno knjigovodstvo – to je zdaj vprašanje

Enostavno ali dvostavno knjigovodstvo – to je zdaj vprašanje

Knjigovodstvo pomeni knjiženje vseh poslovnih dogodkov, do katerih pride v podjetju. Tako gre lahko za prilive na račun ali pa za odlive z njega. V vsakem primeru je potrebna velika natančnost. To delo mora opravljati oseba, ki je zanj ustrezno usposobljena.

V zvezi s tem se poraja tudi vprašanje, ali voditi enostavno ali dvostavno knjigovodstvo. V prispevku vam bomo razložili, kakšne so razlike med obema možnostima.

Razlike med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom

Pri enostavnem knjigovodstvu je kot že ime pove beleženje enostavneje. To pa zato, ker vsak poslovni dogodek knjižimo zgolj na enem mestu, v eno knjigo. Po drugi strani pri dvostavnem vsak poslovni dogodek zabeležimo dvakrat; v eno knjigo glede na čas nastanka in v drugo glede na vrsto.

Vendar pa enostavnost ni nujno recept za uspeh. Sploh ko imamo opravka z velikim številom podatkov, nam še kako prav pride, da jih razvrščamo v dveh knjigah. Tako jih lahko lažje najdemo in bolj učinkovito organiziramo. Prav zato velja pravilo, da je pri nižjih prihodkih podjetja lahko enostavno knjigovodstvo čisto ok izbira. Po drugi strani pa pri višjih prihodkih to ni najbolje. Če so letni prihodki podjetja nižji od 50.000 €, potem je možno poseči po enostavni varianti, sicer pa podjetje avtomatsko zapade pod dvostavno metodo.

Treba je vedeti, da je treba poleg stalnega knjiženja posovnih dogodkov ob koncu leta oddati tudi obsežno letno poročilo, iz katerega je razvidno, kako je podjetje poslovalo skozi celo leto.

Obstaja pa ena skupina podjetnikov, ki si lahko vse skupaj zelo poenostavi. To so normiranci. Zanje je značilno, da jim ni treba evidentirati odhodkov. Dovolj je, da beležijo prihodke. Odhodki so na podlagi njih avtomatsko proporcionalno določeni. Tem podjetnikom je vse skupaj torej zelo oljašano. Tudi pri pisanju končnih poročil, saj jim ni treba teh oddati v zelo obsežni obliki, ampak gre zgolj za davčne evidence, kamor se vpiše skupne letne prihodke, obračunano akontacijo dohodnine in znesek prispevkov za socialno varnost.