Kakšno funkcijo ima računovodja?

Kakšno funkcijo ima računovodja?

Računovodja je oseba, ki se ukvarja z računovodstvom v podjetju. Gre za področje, ki ga mora organizirati vsako podjetje; od samostojnega podjetnika do podjetja z več sto zaposlenimi. Seveda pa obstajajo razlike, kako se bodo določena podjetja lotila tega področja.

Samostojni podjetnik bo ob začetku poslovanja po vsej verjetnosti poiskal zunanjo pomoč računovodskega servisa. V tem primeru bo zunanji izvajalec, računovodja, zanj prevzel omejen obseg dela, medtem ko bo hkrati pomagal tudi drugim podjetjem.

Velika podjetja se bodo tega seveda lotila drugače. Ker je pri njih računovodstvo že precej kompleksno in obsežno, bodo imeli osebo ali več njih zaposleni v samem podjetju. Za vodenje takega obsega računovodstva je namreč potrebno delo v obsegu polnega delovnega časa.

Za kaj skrbi računovodja?

Računovodja ima v podjetju zelo pomembno funkcijo, saj beleži vse poslovne dogodke, do katerih pride. To so prilivi na poslovni TRR in odlivi z njega. Zakaj je to pomembno? Vsako podjetje je dolžno voditi bilanco poslovanja. Le tako lahko ob koncu leta odda tudi letno poročilo, ki je nekakšno ogledalo poslovanja.

Ni pa to edini namen računovodstva. Za vsakega podjetnika je pomembno, da spremlja poslovanje. Tako lahko namreč ugotovi, če je v nekem obdobju dosegel cilje, ki si jih je zadal. Na podlagi ugotovitev lahko preuči, če je bilo poslovanje uspešno. Nato pa si lahko postavi nove cilje za naprej.

Treba je vedeti, da se finančni podatki za vsako podjetje objavijo na svetovnem spletu. To pomeni, da so vsaj do določene mere javni. Vsi, ki pregledujejo podatke, se lahko na podlagi njih odločijo, če bodo sodelovali s podjetjem. Dobijo namreč nek vpogled v to, kako podjetje posluje.

Računovodja v podjetju ima tako pomembno funkcijo. Skladno z zakonodajo in vsemi pravili na tem podorčju namreč vodi finančno evidenco. Pomembno je, da ima s tega področja ustrezno izobrazbo oziroma znanje in izkušnje.