Enostavno ali dvostavno knjigovodstvo?

Enostavno ali dvostavno knjigovodstvo?

V vsakem podjetju je treba voditi tudi knjigovodstvo. Gre za področju v sklopu računovodstva. Pri tem se knjiži poslovne dogodke, ki nastanejo v podjetju. Poslovni dogodki so lahko tako finančni prilivi kot tudi odlivi. Treba je delati točno evidenco, kdaj je do tovrstnih dogodkov prišlo in za kakšno vrsto dogodkov gre. Zakaj je treba vse to voditi? Ob koncu leta morajo vsa podjetja oddati letna poročila, iz katerih so razvidni finančni podatki. Gre za nek finančni odraz poslovanja podjetja, ki je na vpogled javnosti.

Razlike med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom

Podjetje lahko knjigovodstvo vodi na dva načina; na enostaven ali dvostaven način. Kakšne so razlike med tema dvema principoma?

Enostavno knjigovodstvo pride v poštev le za podjetja, katerih letni prihodki ne presegajo vrednosti 50.000 €. Zakaj? Predvsem zato, ker je taka metoda primerna predvsem za manjša podjetja. Gre res za precej poenostavljen način vodenja poslovnih knjig in zato se v tem primeru najbolje obnese. Pri takem načinu se vsak poslovni dogodek beleži le na enem mestu.

Po drugi strani je dvostavno knjigovodstvo nekaj, kar je primerno tako za manjša kot za večja podjetja. Najbolj je primerno za večja, torej za tista, katerih letnih prihodki presegajo vrednost 50.000 €. Gre za to, da se vsak poslovni dogodek knjiži na dveh različnih mestih. Na enem po vrsti dogodkov in na drugem po času, ko je prišlo do nastanka. Prednost dvostavne metode vodenja poslovnih knjig je v tem, da je ta metoda bolj pregledna. Sploh pri večjem naboru podatkov, ki jih imamo na voljo, na tak način lažje vidimo, kaj je res pomembno. Takoj najdemo tisti podatek, ki smo ga iskali.

Normiranci

Obstaja pa tudi kategorija podjetnikov, ki se jim s knjigovodstvom ni treba obremenjevati. To so normiranci. Zanje je značilno, da jim ni treba knjižiti odhodkov, saj so ti avtomatsko predpostavljeni glede na skupno vrednost prihodkov. Vse skupaj je tako precej lažje.