Služba od vas zahteva, da ste veliko časa na cesti?

Služba od vas zahteva, da ste veliko časa na cesti?

Se redno vozite do strank, ki so precej oddaljene od sedeža podjetja? V kolikor želite vi ali vaš nadrejeni spremljati in kasneje tudi dokazovati potne stroške, potem morate obvezno imeti izpolnjen potni nalog. To je zelo pomembno, v kolikor boste želeli vi ali vaše podjetje povračilo potnih stroškov.

Potni nalog je računovodska listina

Ko boste želeli povračilo potnih stroškov, boste morali potne naloge pisati, kar pa zna biti kar precej zamudno in nevšečno delo. V primeru plačanih potnih stroškov, mora podjetje imeti vsa ta potrdila oziroma dokazila ustrezno shranjena. Še več. Doba, ki je predpisana za hranjenje teh listin je 10 let. V primeru kršenja pravila, je predvidena denarna kazen.

Pomembno je, da se potni nalog izpolnjuje sproti

To pomeni, da ko se vrnete s službene poti, mora biti nalog že napisan. V kolikor boste naloge pisali za nazaj, boste morali temu nameniti dodatno pozornost. Potni nalogi imajo zaporedne številke. Kar pa omogoča inšpekcijskim službam enostavno ugotovitev ali gre za kršitev ali ne. Ko boste potni nalog izpolnjevali, boste morali navesti ustrezne podatke. Velikokrat se zgodi, da so nalogi izpolnjeni površno, to pa pomeni, da kopica pomembnih podatkov manjka. Te napake se odražajo v pomanjkanju podatkov o poti, na primer relacija poti, razlog odhoda zaposlenega na to pot, datum odhoda ter datum prihoda, ura odhoda in ura prihoda. Velikokrat pa tudi potnik ne navede registrsko številko vozila. Vse te napake pričajo o pomanjkljivosti in premalo namenjeni pozornosti pri izpolnjevanju potnih nalogov. Ne pozabiti tudi na podpise odgovornih oseb, ki so vas poslale na pot in seveda na žig podjetja.