Kako naj se podjetja lotijo izterjatev terjatev v tujih državah?

Kako naj se podjetja lotijo izterjatev terjatev v tujih državah?

Tako kot vsaka druga izterjava je tudi izterjatev terjatev v tujih državah nekaj, česar se nihče ne loteva rad, vendar pa je, če ne gre drugače, nujno poseči tudi po teh metodah. Podjetja na trgu obstajajo zato, da strankam prodajajo določene produkte in storitve. Nakazila s strani strank so tista, ki podjetju omogočijo preživetje in rast. Če podjetje stranki izstavi račun, katerega ta ne poravna v predvidenem roku, potem mora podjetje narediti vse, kar lahko, da znesek, ki mu pripada, na nek način dobi. Izterjatev terjatev v tujih državah je pri tem še nekoliko bolj kompleksna, saj je zaradi oddaljenosti stranke nekatere izmed postopkov še toliko težje izpeljati.

Izbira pravega časa

Zelo pomembno je, da podjetje izbere pravi čas, kdaj naj se loti postopkov izterjatev terjatev v tujih državah. Ni primerno, da še nekaj dni po zapadlosti računa na stranko začne pritiskati. Prav tako pa ni smiselno čakati predolgo. Nekako najbolj primeren čas se izkaže, če podjetje počaka še kakšna dva tedna po zapadlosti, potem pa ustrezno postopa naprej.

Metoda izterjave

Pri metodah izterjatev terjatev v tujih državah je pametno postopoma vleči poteze. V prvi fazi je tako dovolj, da stranko prijazno opomnimo na neporavnano obveznost, ki jo ima do nas. Obrazložimo ji situacijo; kdaj se je odločila za nakup blaga oziroma storitev; za katero storitev oziroma blago je šlo, do kdaj je bil rok za poravnavo računa. Večina strank, ki zneska ne poravnajo do predvidenega roka, je račun preprosto pozabila poravnati in takoj, ko jo boste na to opomnili, bo denar nakazala. Tako v večini primerov sploh ni potrebe po tem, da bi se pristopilo z bolj močnimi metodami.

Če pa iz situacije ugotovite, da ni razlog v tem, da je stranka pozabila, ampak da ima finančne probleme ali druge razloge, potem se skušajte z njo dogovoriti in najti primerno rešitev. Če vsi postopki, ki jih uporabite na lastno pest, ne učinkujejo, pa je smiselno, da se obrnete na koga, ki se profesionalno ukvarja s tem področjem. To so agencije za izterjave in odvetniki. Morate pa, preden se odločite za sodelovanje z njimi, pretehtati, če se vam to, glede na višino zneska izplača. Vse te storitve so namreč plačljive, niso pa stoprocentne.