Katere so skupne točke zaposlenih, ki dosegajo najboljše rezultate?

Katere so skupne točke zaposlenih, ki dosegajo najboljše rezultate?

Najuspešnejšim delavcem so skupne nekatere lastnosti, po katerih se razlikujejo od ostalih sodelavcev. Navdušeno sledijo navodilom in jih ni strah novih izzivov. Odlikuje jih kreativno razmišljanje, naredijo več, kot bi bilo potrebno. Katere lastnosti so še skupne zaposlenim, ki najbolj pripomorejo k uspešnem delovanju podjetja?

Samoiniciativnost in usmerjenost na cilje

Najboljši zaposleni se ne zanašajo le na navodila in ne sprašujejo za vsak naslednji korak, kako naj ga izvedejo, ampak znajo sami najti informacije in se znajdejo v različnih situacijah. V iskanju novega znanja se znajo posvetovati tudi z drugimi. Radi širijo obzorja, se udeležujejo konferenc in usposabljanj, berejo poučne knjige in se z veseljem udeležijo raznih tečajev, če je to potrebno. Za opravljanje dela bodo vedno iskali nove, še boljše načine in s tem razvijali svojo karierno pot.

Iščejo povratne informacije

Najboljši zaposleni so odprti za povratne informacije s strani nadrejenih, saj jih znajo s pridom izkoristiti za to, da še izboljšajo svoj način dela in na tak način rastejo. So zelo odprti za konstruktivne kritike. Vse to jim omogoča, da razvijejo nove, sveže ideje, s čimer naredijo veliko za uspešno delovanje podjetja, v katerem so zaposleni.

Dobri so v reševanju problemov

Že Einstein je rekel: »Ne moremo rešiti težav s tem, da uporabimo enak način razmišljanja, ki jih je ustvaril.«

Novi izzivi najboljšim zaposlenim predstavljajo dobrodošlo priložnost. Ne bojijo se novih nalog, ampak aktivno iščejo rešitve za vsak nastal problem. Da bi razrešili situacijo, uporabljajo različne metode; postavljajo vprašanja, raziskujejo področje, prebirajo raziskave, ki se nanašajo na nek izziv, če je treba, skličejo sestanke, da se pogovorijo s sodelavci. Vedno do problema pristopijo na sistematičen način. Najprej identificirajo izziv, preverijo alternative in nato izberejo najboljši način reševanja težave.

Učinkovito upravljanje s časom

Učinkovito upravljanje s časom podjetju prihrani marsikatere stroške. Najboljši zaposleni vedo, da je čas denar in skladno s tem delujejo tudi v praksi. Ne bodo zapravljali dragocenega časa za pregledovanje socialnih omrežij in naključnih spletnih strani. Po navadi prihajajo zgodaj v službo. Postavijo si urnik in se po njem tudi ravnajo. Znajo si postaviti prioritete in najprej opravijo najnujnejše in šele nato manj pomembne opravke.

So organizirani

Najboljši delavci vedo, da je ključnega pomena to, da ohranijo osredotočenost na delo. Znajo si dobro organizirati delovni čas. Med delom si vzamejo odmore, ko je treba, saj se zavedajo, da bodo na tak način še bolj produktivni. Imajo ustaljeno rutino, začrtajo si točke in grejo po njih.

Optimizem in pozitivna energija

Imeti pozitiven pogled na stvari ne pomeni verjeti, da med delom ne bo prišlo do težav. Gre za to, da se, ko se pojavijo problemi, znate osredotočiti na iskanje rešitev. S pozitivnim pristopom se situacije reši hitreje in bolj učinkovito. Pozitivno razmišljanje spodbudi k akciji, pomaga vzdrževati dobre odnose med zaposlenimi. Vsi ljudje radi delajo v družbi nekoga, ki je poln energije in optimističen ter ima pozitiven pristop do dela. Taki ljudje za druge predstavljajo navdih.

Dobri odnosi med zaposlenimi in komunikacijske sposobnosti

Graditi dobre odnose z ljudmi je pomembna veščina, saj dobre povezave spodbujajo optimalen pretok informacij, kar omogoča boljše delovanje podjetja kot celote. Ljudje, ki so pri opravljanju dela skladni in se dobro razumejo, bodo bolj uspešni pri razreševanju kriznih situacij.

Vir: entrepreneur.com