Faktoring – metoda, ki vam pomaga v finančni zagati

Faktoring – metoda, ki vam pomaga v finančni zagati

Faktoring je finančna storitev, ki pride prav sploh novonastalim podjetjem in tistim podjetjem, ki še nimajo veliko finančnih sredstev. Taka podjetja namreč težje dostopajo do kredita in drugih bančnih storitev. Faktoring pa je nekaj, česar se lahko poslužujejo. Gre za postopek, ki ga je možno opraviti, če obstajajo terjatve, ki po roku še niso zapadle v plačilo. To pomeni, da podjetje strankam omogoča zakasnjeno plačilo. Za izdelke in storitve jim torej ni treba plačati takoj, ampak lahko to storijo v predvidenem odlogu – čez nekaj tednov ali mesecev.

kako poteka postopek?

Sam postopek faktoringa izgleda takole. Najprej med tistimi, ki delujejo na trgu, izberete tistega, ki vam glede na pogoje poslovanja najbolj ustreza. Z njim se zmenite za osebni sestanek. Nekateri ponudniki pa omogočajo podjetnikom, da celoten postopek izpeljejo kar prek spleta.

Podlaga za izvedbo storitev so torej računi, ki ste jih že izstavili strankam. Pomembno pa je, da se pri njih še ni iztekel rok, ko jih je treba poravnati. Ponudnik preveri stranke, s katerimi naj bi imel opravka. Če presodi, da med njimi ni takih, ki imajo slabo plačilno zgodovino, se običajno odloči, da prevzame terjatve.

Potem pride do sklenitve pogodbe med podjetjem in ponudnikom. V njej je treba definirati vse pomembne predpostavke. Ko je pogodba podpisana z obeh strani, stopi v veljavo. To pomeni, da bo ponudnik v kratkem na TRR podjetja nakazal dogovorjen znesek. Običajno je tako, da ponudnik podjetniku nakaže znesek v višini 80 % skupnega zneska računov. Preostalih 20 % nakaže, ko stranke dejansko plačajo račune. Seveda je treba od vsega skupaj odšteti tudi nekaj odstotkov zneska, ki je namenjen proviziji.

Poleg tega, da si s storitvijo podjetje reši finančno zagato, pa hkrati tudi preda področje terjatev ponudniku. S tem se pomembno razbremeni tega področja. Tako mu ostane več časa, ko se lahko posveti svoji osnovni dejavnosti in dela na tem.