Faktoring za telebane

Faktoring je že precej znana storitev, ki jo v glavnem koristijo manjša ter srednja podjetja pa tudi hitro rastoča podjetja, ker se jim najbolj splača. Osnovna ideja faktoringa je, da podjetje odstopi nezapadlo terjatev faktorski hiši. Ta podjetju takoj izplača denar v višini vrednosti nezapadle terjatve z razliko faktorinške provizije. Višina slednje je odvisna od več dejavnikov. S to potezo pridobita korist tako podjetje, kot faktorska hiša. Podjetje takoj pridobi sredstva, ki jih nujno potrebuje za normalno poslovanje (plačevanje stroškov, investiranje v podjetje), faktor (oziroma faktorska hiša) pa zasluži z ibrestmi. Seveda pa mora faktor pridobiti denar od dolžnika. Slednje ni takšen problem, saj v procesu sodelujejo strokovnjaki, ki v bolj ali manj težkih primerih znajo izterjati potrebno vrednost od dolžnika.

Kako poteka faktoring…

Postopki so si med različnimi faktorskimi hišami podobni. Terjatev mora najprej nastati, to pomeni, da mora podjetje opraviti neko storitev ali prodati neko blago, za katerega potem izda račun. Z računom nastane terjatev, kar pomeni, da kupec postane dolžnik podjetju. Podjetje se v procesu faktoringa odloči, da bo terjatev odstopil faktorju, oziroma da bo kupec postal dolžan faktorju in ne več podjetju. Faktor terjatev odkupi za znesek, zmanjšan za faktorinško provizijo. Kupec ali dolžnik nato plača izdelek ali storitev na račun faktorja (in ne na račun podjetja). Faktor nazadnje še poravna plačilo z zmanjšanim zneskom za obresti. V tem procesu sodelujejo vsi trije (podjetje, faktorska hiša in dolžnik), zato se morajo vsi trije strinjati s prevzemom terjatve.

Ste vedeli?

Mnoga podjetja faktoring uporabljajo namesto najema kredita na banki!