Ali naj se odločim za odkup nezapadlih terjatev?

Na začetku naj najprej obrazložimo pojem odkup nezapadlih terjatev oziroma faktoringa. V tem procesu sta glavni dve vlogi, vloga upnika in vloga faktorja. To je finančna storitev, s katero v vlogi upnika pridobite denarna sredstva tako, da prodate nezapadle terjatve nekemu faktorju. Če se bojite, da vaš dolžnik ne bo mogel plačati terjatve ob njeni zapadlosti, potem je odkup nezapadlih terjatev verjetno najboljša odločitev. To bi za vaše podjetje pomenilo večjo plačilno zmožnost, saj vam ni potrebno čakati na poplačilo dolžnika. Namesto tega, imate denar takoj povrnjen, dolžnik pa je dolžan kupcu nezapadle terjatve.

Verjetno vas je zgornji odgovor že prepričal, da je to vsekakor pametna odločitev, je pa dobro, da poznate še nekaj pozitivih lastnosti faktoringa. Ker takoj pridobite denar, namesto da bi čakali na plačilo dolžnika, pomeni, da ste na trgu tudi bolj močni oziroma da ostanete bolj konkurenčno podjetje. Prav tako boste privarčevali na  administraciji, ki bi drugače lahko predstavlja precejšnje stroške, pa tudi postopek je zelo enostaven. Najbolj pa je pomembno, da ste zavarovani pred tveganjem neplačila. Praktično vam ni potrebno skrbeti, ali bo dolžnik plačal ali ne bo. Če se bojite, da se bo odkup terjatev zapletel z dolžniki na tujem trgu, je strah popolnoma odveč. Še ena odlična lastnost odkupa je, da so podjetja pripravljena na odkup tako na tujem kot domačem trgu.

Ker se vsak odkup razlikuje od drugega, ne obstaja fiksne cene za faktoring. Cena se izračuna na podlagi različnih spremenljivk, kot je vrsta terjatve, števila kupcev, bonitete dolžnikov, dolžine financiranja in zavarovanja. Ponavadi bo za okvirno ceno že dovolj, če podjetje pošljete naštete informacije s priloženo fakturo.