Zakaj je dobro, da so naložbe v portfelju razpršene?

Zakaj je dobro, da so naložbe v portfelju razpršene?

Eno izmed najbolj pomembnih načel vlaganja sredstev je v zagotavljanju raznolikosti portfelja, kjer so naložbe razpršene. To pomeni, da so vložena sredstva razdeljena med različne investicije, tako da donosi niso vezani le na eno investicijsko možnost. Ključna prednost diverzifikacije je v zmanjšanju tveganja za izgube sredstev v naložbenem portfelju.

Četudi vlagatelji v svojem portfelju ne razpolagajo z večjim kapitalom, je kljub temu smiselno, da so vložki porazdeljeni med različne investicije. To je še posebej koristno za investitorje začetnike, ki se lahko na ta način učijo o investicijskih in denarnih trgih, kaj vpliva na donose določene investicije in koliko tveganja gre pričakovati pri določeni možnosti.

Kakšne so prednosti diverzifikacije naložbe?

Ključna prednost razpršenosti investicij v portfelju je v zmanjšanju tveganja za morebitne izgube, pri čemer so določene možnosti bolj tvegane in tako vlagatelj ne more predvideti, kaj se bo z investicijo v prihodnosti dogajalo.

Pri tem velja, da lahko ena investicija v določenem obdobju ustvarja izgube, druge investicije v portfelju pa ustvarjajo donose. To zmanjša potencialne izgube, kot v primeru, če bi vsa sredstva vložili le v eno naložbo, saj se ni dobro zanašati le na en vir dohodka. S tem se tudi ohranja kapital, kar vlagatelju omogoča zaščito prihrankov.

Katere naložbe ustvarjajo raznolik portfelj?

Diverzifikacija investicij v portfelju je najbolj učinkovita, če vlagatelj sredstva razprši oziroma razdeli po različnih vrstah investicijskih možnosti, zato da zmanjša skupno naložbeno tveganje. Razpršenost investicij zato naj vključuje širjenje in vlaganje v različne možnosti, pri čemer je najboljša izbira prav ustrezna kombinacija med njimi. V grobem te možnosti delimo na:

  • Investicije z višjo stopnjo tveganja, kot so delnice, ki zagotavljajo dolgoročne kapitalske dobičke, vendar na drugi strani ne spadajo med varne naložbene možnosti v portfelju.
  • Investicije, kot so različni bančni produkti, vključno z bančnimi depoziti in varčevalnimi računi ali pa različnimi možnostmi s fiksnimi obrestnimi merami z vezavo za daljše časovno obdobje. Te možnosti so tudi pomemben del razpršenega portfelja, saj zagotavljajo dolgoročne, a manjše donose ter nižjo stopnjo tveganja.
  • Naložbe v zavarovana posojila na spletni platformi za medsebojno posojanje denarja združujejo nizko stopnjo tveganja ter do 9 odstotne letne donose na letni ravni in zavarovane kredite iz strani kredibilnih zavarovalnic.

Razpršene naložbe ohranjajo pozitivno strukturo portfelja

Razpršenost investicij v portfelju je pomembna zato, ker je denarni in finančni trg spremenljiv in zato ni mogoče vnaprej predvideti vseh sprememb. Prav zato ni dobro vložiti vsa sredstva v eno investicijsko možnost, še posebej, če je le-ta bolj tvegana, saj je uspešnost z donosnostjo naložbe odvisna od trenutnih tržnih razmer, obrestnih mer, ki jih določa banka ali katera druga finančna institucija in valutni trgi oziroma razmere na borzi.