Odkup nezapadlih terjatev s takojšnjim poplačilom glavnine dolga

Odkup nezapadlih terjatev je finančna storitev, ki se je čedalje bolj poslužujejo tako manjša kot srednje velika podjetja, ki poslujejo na domačem oziroma na tujih trgih. Po drugi strani se odkupa nezapadlih terjatev poslužujejo tako podjetja z likvidnostnimi težavami kot tudi kreditno sposobna podjetja, ki si na račun faktoringa želijo izboljšati bonitetno oceno.

Izredno pomembno je namreč, da imate za poslovanje ves čas na voljo dovolj finančnih sredstev ter lahko nemoteno vlagate in poslujete naprej. Krizni časi so pogoje v gospodarstvu še dodatno zaostrili, zato je pomembno, da izbirate optimalne rešitve in si zagotovite učinkovito poplačilo dolgov.

Poplačilo v najkrajšem možnem času

V podjetju Achilles omogočamo odkup nezapadlih terjatev, ki imajo rok plačila do 120 dni, pri čemer poskrbimo za celoten postopek. Po pogovoru z naročnikom in njegovi predložitvi vseh potrebnih podatkov preverimo boniteto dolžnika in sestavimo pogodbo o odkupu terjatev. Glede na dogovor vam v najkrajšem možnem času poplačamo in na račun nakažemo kar 80–85% vrednosti računa, izdanega kupcu.

Dva tipa odkupa

Izbirate lahko med dvema načinoma odkupa nezapadlih terjatev. V primerutako imenovanega  regresnega faktoringa mora odstopnik poravnati celoten izplačan znesek skupaj z zamudnimi obrestmi in stroški financiranja, pri brezregresnemu faktoringu pa odstopnik terjatve ni dolžan poravnati neplačanih terjatev, zato je tovrstna storitev tudi dražja.