Računovodstvo brez računovodskega servisa

Računovodstvo brez računovodskega servisa

V poslovnem svetu velja enostavno načelo – nižanje odhodkov, višanje prihodkov. V takšni luči želijo svoje poslovanje optimizirati praktično vsi podjetniki, ki pa se vseeno soočajo z različnimi odločitvami. Primer takšnega razpotja je računovodski servis – pomoč profesionalcev vsekakor predstavlja določen strošek, ki bi ga bilo dobro odpraviti (če tovrstno računovodstvo ni zahtevano), hkrati pa se zdi, da v večji sliki takšen servis močno pomaga pri nižanju drugih stroškov in višanju dobička. Predvsem je ta zagata prisotna pri samostojnih podjetnikih in drugih pravnih osebah, ki niso zakonsko zavezane k koriščenju storitev računovodskega servisa. Kaj v luči prihodkov in odhodkov pomeni računovodstvo brez računovodskega servisa?

Odhodki

Storitve računovodskega servisa neizogibno terjajo nekaj denarja. Običajno gre za mesečni strošek z morebitnimi doplačili za dodatne storitve. Računovodstvo brez računovodskega servisa bi torej pomenilo nižanje odhodkov – takoj bi se znebili mesečnega stroška za računovodske storitve, ki je predvsem pri manjših podjetnikih včasih znaten delež odhodkov.

Tovrstno nižanje stroškov pa pride v poštev le tistim podjetnikom, ki imajo možnost poslovati brez računovodskega servisa. Znotraj te skupine pa spet le tistim, ki dejansko nimajo toliko računovodskih opravil, da jih ne bi mogli brez težav opravljati sami.

Prihodki

Na prvi pogled se morda zdi, da storitve računovodskega servisa nimajo opaznega vpliva na samo poslovanje podjetja in konkretno na prihodke. Če bi bilo tako, potem bi odprava računovodskega servisa pomenila čisti prihranek. V resnici pa se izkaže, da je posredni vpliv profesionalnega računovodstva na prihodke precej velik. Posebej izrazita valuta je tu čas, ki gre za računovodstvo – če se želi s tem ukvarjati podjetnik sam, se bo moral veliko časa posvečati računovodskim opravilom, kar pusti manj časa za profitabilno delo.

Kot velja vedno v poslovnem svetu, tudi pri računovodstvu ni univerzalnih rešitev. V večini primerov je računovodski servis vsekakor idealna pomoč podjetniku, včasih pa je vseeno povsem možno opraviti vsa računovodska opravila brez pomoči in brez težav, predvsem pa brez stroškov.