Kako poteka registracija in pravna zaščita znamke?

Kako poteka registracija in pravna zaščita znamke?

Registracija in pravna zaščita znamke daje podjetju izključno pravico do uporabe razpoznavnih znakov in simbolov, kot so imena, logotipi, barve, slike, vzorci, embalaža blaga, zvoki in drugo. V to je vključeno vse tisto, kar omogoča prepoznavanje in razpoznavanje izdelkov ali storitev podjetja, pri čemer se po določenih sestavinah razlikujejo od izdelkov in storitev konkurence oziroma drugih podjetij.

Najpomembnejši razlog za registracijo intelektualne lastnine je v preprečevanju, da bi konkurenti kopirali oziroma uporabljali prepoznavne znake in simbole. Ker podjetje z različnimi mehanizmi gradi na blagovni znamki in se s tem uveljavlja pri potrošnikih oziroma kupcih, lahko nastane velika škoda, če drugo podjetje uporablja enaka imena in simbole. Pri tem pa tudi krši pravico do uporabe, zato lahko podjetje sproži postopek na sodišču. Če intelektualna lastnina ni registrirana pa tega ne more storiti.

Zaščita znamke se prične s preverjanjem pogojev

Podjetje mora najprej izbrati ustrezno pravno službo, kjer delujejo strokovnjaki oziroma pravniki, ki so specializirani na področju zaščite intelektualne lastnine. Strokovnjaki najprej preverijo vse pogoje in zakonske podlage, ki obravnavajo to področje.

Hkrati pa je pomembno tudi to, da pravniki v različnih domačih in mednarodnih registrih preverijo, ali je blagovno znamko sploh mogoče registrirati, saj lahko v registru že obstaja enaka ali zelo podobna blagovna znamka. Tako je potrebno poiskati rešitev za spremembo imena ali simbolov. V določenih primerih so lahko te spremembe minimalne, zato podjetju ni potrebno povsem predrugačiti imena in simbolov.

Zaščita znamke v različnih državah in za različne izdelke

Po postopku preverjanja različnih registrov in možnosti za registracijo mora podjetje pravnikom predati informacije o tem, v katerih državah želi intelektualno lastnino registrirati. Odločitev je odvisna od tega, v katerih državah podjetje posluje.

Če posluje le na slovenskem trgu, tedaj je smiselna pravna zaščita le v Sloveniji. Hkrati se mora organizacija odločiti tudi o tem, katere izdelke ali storitve bo znamka varovala. Na ceno storitve  vpliva število držav, v katerih je znamko potrebno registrirati ter število produktov, ki so vključeni v registracijo.

Registracija znamke s prijavo

Pravniki ustrezno pripravijo in vložijo prijavno dokumentacijo za registracijo intelektualne lastnine. Po tem se prične tri mesečni rok, v katerem se čaka morebitni ugovor s strani tretjih pravnih oseb. Če ugovora ni, tedaj urad pozove prijavitelja za plačilo pristojbine za registracijo znamke. Po plačilu pa urad izda odločbo ter vse podatke objavi v uradnem registru. Zaščita znamke velja 10 let od dneva vložitve, pri čemer jo podjetje lahko neomejeno podaljšuje.