Vprašanje za podjetnike: Kakšne vrste blagovnih znamk poznamo?

Vprašanje za podjetnike: Kakšne vrste blagovnih znamk poznamo?

Blagovna znamka je enostavno definirana kot ime, izraz, simbol ali kombinacija naštetega, ki omogoča zaščito in ločevanje izdelkov ali storitev ponudnikov na trgu. Seveda pa takšna opredelitev ne razkriva kompleksnosti, ki leži v ozadju tega področja zaščite intelektualne lastnine. Na to bodo naleteli šele podjetniki, ko bodo želeli sami registrirati znamko. Pri registraciji je treba namreč sprejeti vrsto odločitev, ki vplivajo na zaščito znamke in končno tudi na ceno. Ena izmed teh je gotovo vrsta blagovne znamke.

Individualne in kolektivne blagovne znamke

Pomembna delitev pri vrstah znamk je predvsem na individualne in kolektivne znamke. Ta delitev vpliva na številne lastnosti zaščite znamke, predvsem pa se seveda dotika lastništva znamke.

Individualna znamka je tista, ki ima le enega lastnika. Registracijo opravi eno podjetje, ki nato pridobi znamko in jo edino lahko uporablja (razen seveda če uporabo dovoli tudi drugim). Individualna znamka je prilagojena posameznemu podjetju, saj si jo to lahko oblikuje povsem po svoje, v skladu z lastnimi željami in vizijo. Posebej primerna je takšna znamka za podjetja, ki želijo na trgu izstopati z edinstvenimi prednostmi in visoko kakovostjo izdelkov ali storitev. Poleg tega pa je cena registracije individualne cene nižja, a jo mora nositi le eno podjetje.

Kolektivna znamka se registrira s strani več podjetij in združuje njihovo ponudbo pod eno znamko. Tako lastnik ni le eno podjetje, temveč lahko enako zaščito pod znamko uživajo različna podjetja. Takšna vrsta je kot nalašč za uporabo pri skupnih projektih, kjer se izdela izdelek ali nudi storitev, ki je rezultat skupnega dela, ali pa v primeru ponudbe sorodnih izdelkov ali storitev v tesnem sodelovanju. Pogosto se pod kolektivno blagovno znamko združuje ponudba geografsko omejenih ponudnikov, včasih pa se na ta način združijo tudi konkurenčna podjetja, ki v tovrstnem sodelovanju vidijo prednost. Cena registracije kolektivne znamke je nekoliko višja, a se strošek razdeli na več podjetij.