Osebno dopolnilno delo se začne na AJPES-u

Osebno dopolnilno delo se začne na AJPES-u

Opravljanje osebnega dopolnilnega dela se prične s priglasitvijo na spletnem portalu AJPES. To posameznik lahko stori s pomočjo kvalificiranega digitalnega potrdila. V primeru, da potrdila posameznik nima, lahko to stori osebno na svoji upravni enoti. Ob priglasitvi moramo že natančno vedeti, katero vrsto dela bomo priglasili.

AJPES

Delo lahko opravljate od dneva priglasitve. Ob priglasitvi boste dobili zaporedno številko, pod katero ste vpisani v seznam. Podatki se hranijo 5 let po prenehanju opravljanja dela ali izbrisu iz seznama.

Prihodek

Po polletnem obdobju mora posameznik predložiti poročilo o prihodku, ki ga je prejel na podlagi ODD. V prvem polletju je to najkasneje do 10. julija, v drugem pa najkasneje do 10. januarja. V kolikor tega ne storite, vam bo finančna uprava rok podaljšala za nadaljnjih osem dni, če kljub temu tega ne storite, bo kontaktirala AJPES in sledil bo izbris s seznama. Izbris s seznama pa je tudi posledica, če se dovoljeni prihodek preseže.

Izdaja računa

Posameznik je dolžan za opravljeno osebno dopolnilno delo izdati račun, ki vsebuje zaporedno številko, ime in naslov ter davčno številko izdajatelja računa, kraj in datum izdaje, specifikacijo dela, podatke kupca in podpis izdajatelja računa. Hraniti jih mora za obdobje desetih let.

Vrednotnica

Za opravljanje dela je potrebno kupiti vrednotnico. V nekaterih primerih jo morate kupiti sami, v drugih pa jo kupi naročnik. To lahko storite s pomočjo spletnega portala e-uprava ali osebno na upravni enoti.

Seznam del

Dela se delijo na kategorijo A (občasna dela pomoči in druga podobna manjša dela)

–          Občasna pomoč v gospodinjstvu (čiščenje stanovanja)

–          Občasna pomoč na kmetiji

–          Občasno varstvo otrok, starejših, bolnih,…

–          Inštrukcije

–          Prevajanje in lektoriranje

–          Umetniške ali kulturne vsebine ob zasebnih dogodkih

–          Oskrba domačih živali na domu lastnika

Ter kategorijo B

–          Izdelovanje in prodaja izdelke domače obrti

–          Izdelovanje izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju in se izdelujejo doma ročno ali po tradiciji

–          Nabiranje gozdnih sadežev/zelišč in prodaja v osnovni obliki

–          Mletje žita, žganje apna ali oglja na tradicionalen način za prodajo