Program za izdajanje in celovito vodenje računov

Program za izdajanje in celovito vodenje računov

Spletni program, v katerega je mogoče dostopati preko internetne povezave in iz katerekoli elektronske naprave, nudi računovodjem številne funkcije za izstavljanje in vodenje računov. Posebnost sistema v oblaku je tudi v brezpapirnem poslovanju, saj podjetnik lahko računovodskemu servisu pošlje posamezno fakturo preko mobilne aplikacije.

Ker so funkcije poslovnega in računovodskega programa poenostavljene lahko fakture izdaja tudi podjetnik sam oziroma zaposleni v podjetju, računovodja pa izdane dokumente poknjiži na ustrezne konte in temeljnice, kar velja tudi za prejeto oziroma vhodno dokumentacijo. Prednost je tudi v tem, da program omogoča povezovanje z drugimi aplikacijami.

Izstavljanje in vodenje računov, dobropisov in avansov

Računovodski sistem v oblaku omogoča enostavno izstavljanje predračunov, avansov, dobropisov in klasičnih izdanih faktur. Prednost je v tem, da si program zapomni že vnesene podatke o kupcih in artiklih in tako nudi samodejno pripravo dokumenta za ponavljajoče fakture, kar je še posebej koristno, če gre za pavšale, naročnine, šolnine, vzdrževanja in drugo.

Davčno potrjene gotovinske fakture

E računovodstvo je povezano s FURS-om in zato deluje tudi kot davčna blagajna, kar omogoča, da podjetnik ali računovodja izdajata gotovinske fakture in jih davčno potrjujeta v samem programu z uporabo namenskega digitalnega potrdila. Omogočeno pa je tudi povezovanje s spletno trgovino, če le-ta ne nudi davčnega potrjevanja izdanih dokumentov.

Izdajanje in vodenje e računov

Poslovni sistem v oblaku omogoča pošiljanje, izmenjevanje in prejemanje elektronskih faktur po treh različnih digitalnih kanalih, kot je elektronska pošta, spletna banka in spletni portal BizBox. Številna podjetja uporabljajo ta način izdajanja in prejemanja dokumentov z namenom doseganja učinkovitega brezpapirnega poslovanja, spet druga pa potrebujejo to funkcijo v programu zato, ker poslujejo s proračunskimi uporabniki, za katere velja, da morajo dokumente prejemati elektronsko.

Enostavno vnašanje prejete knjigovodske dokumentacije

V računovodski in poslovni program Minimax lahko vnašamo tudi prejete fakture, dobropise in prejete avanse. Zaradi avtomatizacije procesov je delo poenostavljeno, saj sistem pripravi plačilne naloge za kasnejši prenos v spletno banko in tudi avtomatično poknjiži potrjene prejete fakture na temeljnico in v glavno knjigo, pri tem pa pri zavezancih tudi naredi ustrezen zapis za DDV. Rutinsko vodenje računov je poenostavljeno in prihrani na času tudi zato, ker si sistem zapomni ponavljajoče se fakture dobaviteljev.