Odstop terjatev ni vedno možen

Odstop terjatev ni vedno možen

Odstop terjatev je kar zanimiv proces, ki ga je potrebno tudi razumeti. Ko beremo, za kaj gre pri tem procesu, se moramo včasih večkrat vrniti na prejšnjo misel, da lahko razumemo kasnejšo. V nadaljevanju bomo na čim bolj enostaven način poskušali razložiti, kaj je odstop terjatev in kdo vse je v tem procesu udeležen.

Kako lahko še drugače rečemo procesu odstop terjatev

Če gre za odstop terjatev s pogodbo, potem lahko proces imenujemo tudi Cesijska pogodba ali preprosteje Cesija. Pri tem so v ospredju tri osebe, ki jih imenujemo cedent, cesionar in odstopljen dolžnik ali preprosteje odstopnik, prevzemnik in tretja stranka.

Njihova vloga je zelo jasna. V prvi fazi nastopita odstopnik in prevzemnik. Odstopnik je stranka, ki odstopi svojo terjatev, prevzemnik pa je stranka, ki terjatev prevzame. Odstopnik ima namreč pri prevzemniku dolg, ki pa ga želi v celoti ali pa vsaj delno poplačati, in sicer iz odstopljene terjatve. Oziroma od tega zneska, ki ga bo prevzemnik dobil za plačilo terjatev od tretje stranke oziroma od odstopljenega dolžnika.

V pravu pa se srečamo z dvema vrstama tovrstnega procesa

Naše pravo pozna dva tipa odstopa terjatev. Prvi je odstop terjatve v izterjavo, drugi pa odstop terjatve namesto izpolnitve. Pri odstopu namesto izpolnitve odstopnik prevzemniku odstopi terjatev ali pa njen del namesto izpolnitve njegove obveze. Odstopnikova obveznost na ta način ugasne, in sicer do zneska, ki ga ima odstopljena terjatev. Za prevzemnika je to lahko minus, če odstopljeni dolžnik ne poravna svojih obveznosti. Za njo namreč ne odgovarja več odstopnik, ampak se izvede sodni postopek za izterjavo terjatve.

Ko govorimo o odstopu v izterjavo, pa mora prevzemnik namesto plačila terjatve prevzemniku odstopiti terjatev samo v izterjavo. Tovrstna terjatev pa ugasne šele, ko prevzemnik izterja terjatev.

Na kaj moramo biti še pozorni?

V nadaljevanju pa moramo odstopljenega dolžnika še obvestiti, da je prišlo do prenosa terjatev. Ta bo potem vedel, komu izpolni terjatev.