Priložnost za inovativna podjetja v Novi Gorici

Mestna občina Nova Gorica je objavila razpis, s katerim želi pomagati vsem podjetništva željnim prebivalcem njihove občine, da v letošnjem letu ustanovijo inovativno podjetje. Poleg ustanavljanja novih podjetij je namen razpisa tudi v spodbujanju njihovega razvoja, uspešne implementacije poslovnih idej ali projektov.

K prijavam na razpis, katerega rok se izteče 1. junija 2015, so vabljena mikro podjetja, torej pravne ali fizične osebe, ki so organizirane kot gospodarske družbe ali s.p-jevci. Pogoj je, da imajo vsaj 1 zaposlenega in največ 10 zaposlenih ter manj prometa kot 2 milijona evrov letno.

Sredstva – teh bo za 20 tisoč evrov na posamezno inovativno podjetje – so namenjena financiranju  za leto 2015. Podjetja bodo morala priložiti dokaze o nastanku in realizaciji stroškov v obdobju: 17. september 2015 – 16. september 2016.

Vir: Nova-gorica.si