Za mirno poslovanje se čimprej lotite pisanja poslovnega načrta

Podjetniki, ki so tik pred ustanovitvijo podjetja, velikokrat ne vedo, kateri prvi korak jih čaka po tem, ko bodo opravili vse zakonsko obvezne formalnosti. Mi jim svetujemo, da se najprej lotijo pisanja poslovnega načrta. Gre za dokument, ki zajame vse pomembne vidike poslovanja, od analize trga, pregleda konkurence, izbire postopkov marketinga, do pridobivanja sredstev, potrebnih za zagon podjetja.

Vsak podjetnik, ki se loti pisanja tega pomembnega načrta za podjetje, najprej preveri, ali obstajajo sploh priložnosti na tržišču, na katerega se podaja. V kolikor jih ni, se lahko umakne in si poišče drugo tržišče, in to še preden zapravi na kupe denarja za projekt, ki nima prihodnosti.

Med pisanjem poslovnega načrta podjetnik preveri tudi, kako bo tržil svoje produkte ali storitve. Bo to storil s tako imenovanim gverilskim marketingom, plačanimi oglasi in panoji, ali pa s pomočjo močnih družbenih omrežij, kot sta na primer Facebook ali Twitter? Rešitev mora poiskati čim prej, pri tem pa poskrbeti, da bodo stroški čim manjši, da mlado podjetje ne bo imelo finančnih težav.

Tu je seveda tudi finančno področje. Podjetniki v večini primerov najprej porabijo svoja sredstva, ki so jih prihranili tekom služenja v drugih zaposlitvah, del denarja pa si sposodijo od staršev, znancev in prijateljev. A kasneje, ko se številke povzpejo više, je potrebno pridobiti posojilo banke ali investicijo tveganih kapitalistov, poslovnih angelov, podjetniških pospeševalcev ipd. V tem primeru skorajda vedno potrebujejo imeti napisan poslovni načrt, ki dokazuje, da podjetnik misli resno in da je dobro pripravljen na vihravi svet podjetništva.

Naštetih je le nekaj razlogov, zakaj spisati dober poslovni načrt. Seveda tu ne gre za dokument, dolg na stotine strani; pogosto zadostuje že okoli 20 strani, na katerih zapišemo vse potrebno. Odstopanja se pojavljajo predvsem v podjetjih, ki razvijajo izredno zapletene produkte, kjer poslovni načrt pogosto vsebuje tudi 100 strani ali več.