Podjetništvo – globalna vera?

V zadnjih letih se podjetništvo vse bolj razvija, postaja vse bolj popularno, hkrati pa spreminja definicijo samega sebe. Stvari, ki so včasih opisovale dobro podjetje, danes ne veljajo več, saj so jih nadomestile povsem druge ideje, ki jih lahko primerjamo z različnimi religijami.

Za vero bi lahko rekli, da je  organiziran sistem verovanj in kulture, ki človeštvo povezuje z moralnimi vrednotami. Pravo tako bi lahko nove ideje o podjetništvu povezali s skupnimi verovanji in vrednotami.  Znan film iz leta 2000 Daj naprej (angl. Pay it forward) govori o ideji, da usluge ne vrneš tistemu, ki ti jo je storil, ampak jo posreduješ neki tretji osebi. Ideja daj naprej ali pay it forward je postala temelj modernega podjetništva. V religiji ljudje delajo dobro in pomagajo drugim, ker jim to narekuje morala. Novi modeli poslovanja funkcionirajo podobno. Investitorji, direktorji in ponudniki storitev so del podjetniškega ekosistema, ki je vedno pripravljen nuditi pomoč, podarjati čas in denar ter svetovati.

O tem pričajo številne knjige uspešnih ljudi, ki zasluge za svoj uspeh pripisujejo dobrodelnosti in pomoči drugim. Bill Gates je na primer eden izmed največjih donatorjev za pomoč različnim dobrodelnim organizacijam. Prav tako je milijarder Richard Branson podaril polovico premoženja v dobrodelne namene. Poleg tega se njegovi uslužbenci udeležujejo maratonov, kjer zbirajo denar za dobrodelne organizacije. Vivienne Harr je desetletna deklica, ki je svoj posel pričela s prodajo limonad, katerih zaslužek je namenjen za pomoč otrokom v suženjstvu. Trenutno njeno podjetje za vsako prodano steklenico limonade del zaslužka nameni tem otrokom.

Kultura podjetništva ima povsem nove norme. Več ljudi ima priložnost za sodelovanje na vseh področjih. Niso več pomembne le osebe na vodilnih položajih, ampak vsak najmanjši člen v podjetju. V podjetjih je vse manj hierarhije, saj se vodje zavedajo, da je uspeh podjetja odvisen od vsakega zaposlenega v podjetju.