Razmišljate o popoldanskem s.p.?

Popoldanski s.p. je primeren za osebe, ki imajo plačilo prispevkov za socialno varnost urejeno prek zaposlitve v drugem podjetju ali pa s socialnim statusom (npr. upokojenci). Do 1. januarja 2013 je obstajala tudi posebna oblika popoldanskega s.p., a je bila nato ukinjena.

Ustanovitev popoldanskega s.p. ponavadi najbolj ustreza tistim, ki z delom v redni zaposlitvi ne prejemajo dovolj zaslužka ali pa tistim, ki si želijo ustvarjati tudi v prostem času, saj so prispevki relativno nizki. V kolikor podjetju uspe, lahko dejavnost morda tudi razširi na polni delovni čas ali pa na kakšno drugo vrsto podjetja.

Potrebno se je zavedati, da mirovanje s.p. ne obstaja. Prispevke je potrebno plačevati do 15. v mesecu, tudi v primeru, če dejavnosti ne opravljate.