Z odlašanjem se zmanjšuje možnost, da bo dolg poplačan

Z odlašanjem se zmanjšuje možnost, da bo dolg poplačan

Denar je danes velecenjena dobrina in brez finančne discipline je poslovanje podjetij močno ogroženo. Podjetja, javne organizacije in razna društva so precej izpostavljena temu problemu.

Če se zgodi, da naši dolžniki zamujajo s plačilom svojih obveznosti, stopi v igro izterjatev terjatev, če gre za tuje dolžnike pa izterjatev terjatev tujina. To je zelo občutljivo področje, saj si vsi želimo čistih in prijaznih poslovnih odnosov. Zato je pomembno, da se je lotimo preudarno in na čim bolj neškodljiv način.

KDAJ MORAMO UKREPATI?

V primeru, da stranka ne plača svojih obveznosti na dan, ki je določen za plačilo obveznosti s strani dolžnika, govorimo o zapadlih terjatvah s strani upnika. Takoj ko podjetje ugotovi, da ima do dolžnika zapadle terjatve, mora začeti ukrepati, saj se z odlašanjem ukrepa zmanjšuje tudi možnost, da bo izterjava terjatev uspešna. Še posebej če gre za izterjatev terjatev v tujini.

Najpomembnejše je seveda, da vodimo ažuren pregled o stanju plačil. Dolžnika je potrebno opomniti na njegovo terjatev do podjetja.

Nekatera podjetja so pri svojem poslovanju previdnejša in že vnaprej bolj temeljito preverijo, ali imajo pri svojem poslovanju opravka s plačilno nesposobnim podjetjem.

Vendar se kljub temu v današnjem precej nepredvidljivem svetu vseeno lahko zgodi, da se nerednim plačilom in plačilnim zamudam ne bodo uspela izogniti.

KATERI NAČIN IZTERJAVE IZBRATI?

Ko izbiramo način izterjave, moramo že vnaprej misliti, kakšne posledice bo izterjava terjatev prinesla. Če si želimo še naprej poslovati s svojimi dolžniki, je zagotovo najboljše, da pristopimo miroljubno in neškodljivo. Vsekakor pa moramo izbrati učinkovit način, saj moramo priti do svojega denarja.

Najbolj pogosti načini izterjave so pisni oziroma plačilni opomin, telefonska izterjava, osebna izterjava, kompenzacija, faktoring, cesija, izterjava dolga preko sodišča (izvršba).

Izoblikovala so se profesionalna podjetja, ki na primeren način poskrbijo, da bomo do svojega denarja prišli na hiter in učinkovit način. Poznajo namreč prave prijeme, kako pristopiti do dolžnika, da bo ta v najkrajšem možnem času poravnal vse svoje obveznosti.