Tudi izterjava v tujini je lahko povsem preprosta in rešljiva

Tudi izterjava v tujini je lahko povsem preprosta in rešljiva

Pogosto se zgodi, da ljudje drugim ljudem ostajajo dolžni in velikokrat ne preostane drugega, kot da se uvede poseben postopek, ki se imenuje izterjava.

Izterjava je torej postopek, ko neko podjetje, ki je registrirano za to dejavnost, po posebnem postopku doseže, da dolžnik končno plača nekomu/podjetju, ki mu je bil dolžan določeno količino denarja.

Izterjava tujina je besedna zveza, ki je prav tako poznana mnogim, ki se jim je zgodila, da jim je nekdo ostal dolžan izven njegove države. Postopek izterjava tujina je povsem enak kot pa postopek pri navadni izterjavi, ki poteka na ozemlju lastne države. Vedeti pa moramo, da so stroški nekoliko večji, kar je popolnoma samoumevno. Stranke pa so že vnaprej opozorjene.

Postopek izterjava tujina vključuje štiri glavne točke, ki morajo biti nujno uvedene, da se postopek konča uspešno.

Glavni razlogi za izterjavo

V ospredju pa so tudi razlogi, zakaj se splača iti v postopek izterjave. Glavni razlogi so: hitra pridobitev poplačila dolgov, nižji stroški za večjo uspešnost, ohranjanje poslovnega sodelovanja, skrbi prepustimo strokovnjakom, rešene so tudi zahtevne situacije … Razlogov za izterjavo je torej veliko več, kot bi si sicer mislili.

Ponovno se vrnimo k postopku izterjave v štirih ključnih korakih:

Izterjava tako poteka po posebnem postopku. V grobem postopek izterjave lahko napišemo v štirih ključnih korakih. Prvi korak je ta, da stranka podjetju, ki bo terjala izterjavo, v pregled pošlje račune, ki jih ni bilo na noben način mogoče izterjati; v nadaljevanju oziroma drugi korak vsebuje pregled računov in podatkov o dolžniku ter svetovanje, katera možnost izterjave bi bila za trenutno situacijo najbolj primerna; tretji korak se navezuje na posredovanje pripadajoče dokumentacije, ki izkazuje odprto terjatev, pripravijo pa tudi že izračun stroškov izbranega postopka določene terjatve; zadnji oziroma četrti korak je namenjen pričetku uradnega postopka izterjave in o sprotnem obveščanju o poteku izterjave.