Raziskave trga so nujne za uspeh mladega podjetja

Da bi podjetje lahko poslovalo kar najbolje, mora redno opravljati raziskave trga, predvsem pa je to pomembno pri mladem podjetju, ki se na tržišče podaja prvič. Dobra analiza trga lahko pomeni razliko med uspehom in neuspehom, zato je vlaganje časa v to opravilo tako rekoč nujno.

Za kaj pravzaprav gre? Ko govorimo o raziskavi trga, govorimo o zbiranju podatkov o potrošnikih, konkurenčnih podjetjih in njihovih storitvah/izdelkih, pa tudi preostalih dejavnikih, ki bi morebiti lahko vplivali na odnose med podjetjem in potrošniki.

Prvi korak pri raziskavi tržišča je torej pripraviti analizo kupcev. Potrebno je ugotoviti, kdo so kupci, kaj kupujejo, ob katerih urah/dnevih kupujejo in kaj je tisto, kar vpliva na njihove odločitve o nakupu. Kot drugi korak sledi analiza konkurence, pri čemer se ocenjuje predvsem njihove izdelke/storitve (slabosti in prednosti le-teh), prodajo konkurenčnih podjetij, pa tudi delež tržišča, ki ga posamezno konkurenčno podjetje zajema, in podobno.

okrepite svoj poslovni načrt z dobro analizo tržišča

Izdelave tržnih raziskav so za podjetja ponavadi precejšen finančni in časovni zalogaj, a kljub temu podjetje brez njih izredno težko dobro posluje. Z njihovo pomočjo namreč podjetniki lahko ocenijo obseg trga za izdelke/storitve njihovega podjetja, pa tudi potencialno rast njihovega podjetja, s čimer lažje predvidijo uspeh prodaje storitev/produktov in v primeru zbiranja sredstev tveganega kapitala ali sredstev investitorjev le-te lažje prepričajo v to, da jih podprejo. Podjetja tudi veliko lažje določijo pot širjenja in diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih ter si olajšajo odločitve pri vstopu na novi trg.

Da bi se podjetja, predvsem tista mlajša, ki še nimajo zadostnih denarnih zalog, lahko prepričala o tržišču, se pogosto poslužujejo tržnih raziskav na podlagi sekundarnih virov podatkov, katere lahko izvedejo tudi sami, brez zunanje pomoči. Te so namreč veliko manj časovno in finančno potratne kot raziskave na podlagi primarnih virov, res pa je, da pridobljeni podatki v teh primerih morda nekoliko odstopajo od realnega stanja. A kljub temu lahko služijo kot dobra osnova, na kateri lahko podjetje gradi in napreduje!