International faktoring za izvoznike

International faktoring za izvoznike

Izvozniki se pri svojem poslovanju srečujejo z nekaterimi posebnimi ovirami, ki jih lahko naslovi international faktoring. Tu namreč najdemo rešitve, ki so odlično prilagojene prav tej vrsti podjetnikov, kar je idealno za vse izvoznike, ki želijo izkoristiti konkurenčno prednost v sodelovanju s finančnimi strokovnjaki. Seveda je faktoring zelo koristen tudi za mnoge druge podjetnike, tudi če ne poslujejo v tujini – vedno pridejo do izraza nekatere glavne prednosti, recimo vzdrževanje stalne likvidnosti in zmanjšanje tveganj za težave pri plačilih.

Tako lahko vsakemu podjetniku priporočimo storitve te vrste. Pri poslovanju pogosto koristimo takšno pomoč, ki lahko naredi zelo veliko razliko, tudi če se morda ne srečujemo s kakšnimi posebnimi težavami. Ima pa international faktoring to prednost, da lahko priskoči na pomoč prav tistim, ki se pri svojem delu srečujejo z največjimi ovirami pri poslovanju v tujini.

International faktoring naslovi specifične težave izvoznikov

S katerimi posebnimi izzivi se srečujejo izvozniki? Pri prodoru na tuje trge nas čaka kar nekaj ovir:

  • Daljši plačilni roki pri tujih strankah
  • Zapleti zaradi poslovanja v tujih valutah
  • Višji stroški ob vstopu na trg
  • Omejena finančna fleksibilnost
  • Dodatno delo z upravljanjem terjatev v tujini

Našteli bi seveda lahko še celo vrsto težav, s katerimi se izvozniki pogosto srečujejo. Za mnoge izmed teh je prav international faktoring prava rešitev, saj odgovarja na nekatere specifične ovire pri poslovanju v tujini. Nenazadnje pridejo v takšni situaciji do izraza že osnovne odlike faktoringa.

Kako international faktoring pomaga izvoznikom?

Najprej gre omeniti večjo fleksibilnost pri poslovanju s tujimi strankami. To je pri prodoru na tuje trge zelo pomembno, saj želimo pripraviti boljšo ponudbo od konkurence. Poleg tega se moramo tudi zaradi drugih razlogov pozanimati o posebnih rešitvah, s katerimi lahko dosežemo tudi zahtevnejše stranke. International faktoring nam omogoča, da strankam ponudimo daljše plačilne roke, tudi več mesecev, ne da bi morali na denar dolgo čakati.

S tem zagotavlja faktoring tudi stalno likvidnost, kar je izredno pomembno pri poslovanju v tujini. Z zalogo likvidnih sredstev redno pokrivamo stroške poslovanja, izkoristimo priložnosti za uspešen vstop na trg in hitro naredimo prednost pred konkurenco.

Izredno velika prednost pa je še ta, da nas international faktoring pri poslovanju v tujini zelo razbremeni. Podjetje za faktoring povsem prevzame upravljanje terjatev, olajša tudi procesiranje plačil v tujih valutah – pravzaprav sami nimamo dela s tujimi valutami in dobimo vsa sredstva v domači valuti. Faktor lahko pomaga tudi pri drugih izzivih, recimo pri reševanju kakšnih pravnih zagat, tudi pri izterjavah in izvršbah.

International faktoring poteka na različne načine

Glavne prednosti faktoringa so vedno iste, je pa izvajanje teh storitev lahko prilagojeno dotični situaciji. Tu so se izoblikovali različni postopki, s katerimi je možno pri poslovanju v tujini vedno doseči kar najboljši rezultat. Ponudba faktorjev je dokaj razgibana, po navadi se lahko posebej prilagodi posameznemu izvozniku – včasih international faktoring opravljata dva faktorja, lahko se opravlja le uvozni oziroma izvozni faktoring ali pa se dogovorimo za druge oblike opravljanja teh storitev. Splača se premisliti o tem, katera opcija nam ponuja najboljši končni rezultat.